OBČNI ZBOR

VABILO

Upravni odbor Športnega društva Divji Zajci na podlagi 16. in 17. člena statuta sklicuje

 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

 

ki bo v petek, 12. februarja 2016, ob 19. uri v dvorani Turističnega društva Kokrica (kulturni dom Kokrica – vhod z južne strani))

 

 

Predlagani dnevni red:

 

  1. otvoritev in pozdrav Občnega zbora
  2. izvolitev organov občnega zbora
  3. poročilo o delu v letu 2015
  4. finančno poročilo za leto 2015
  5. program dela za leto 2016
  6.    razprava na predložen program ter njegov sprejem
  7. podelitev priznanj in zahval
  8. razno

 

Pravica in dolžnost članov je aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog in ciljev društva, zato pričakujemo zanesljivo udeležbo zasedanja najvišjega organa društva.

 

V skladu z 2. in 3. odstavkom 17. člena statuta Športnega društva Divji zajci, je Občni zbor sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da je prisotnih najmanj 10 članov.

 

 

Člani, ki še niso poravnali članarine za leto 2016, to lahko storijo pred ali po zasedanju Občnega zbora.

 

Upravni odbor ŠD Divji zajci