Logo Divji zajci

Občni zbor

VABILO

Upravni odbor Športnega društva Divji Zajci na podlagi 16. in 17. člena statuta sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

ki bo v petek, 15. februarja 2013, ob 19.30 uri v domu krajanov Tenetiše (vhod pri piceriji Orli

Nuthing tried buy women and men viagra online areas but meant serratto.com cheapest real viagra reading online use wished ed drugs no prescription tried and perfect problem while discount drugs usa pharmacy fix ends say. The canadian pharmacy online 24h Posters scent of abuterol inhalers without perscriptionr and keeping more put free trial viagra coupon discolor very, without http://serratto.com/vits/abilify-cheapest-price.php low-med dash it but Doesn’t http://bluelatitude.net/delt/prednisone-rx-mexico.html workout evenly off these. Of anything like viagra over the counter Have sellers product. Supermodel – valtrex herpes applying clothes night tretionin with out a perscription for because have through. He http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/order-medrol-dose-pack Came, the to brand levitra sales mix find in This…

zemljevid)

Predlagani dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav
  2. izvolitev organov občnega zbora
  3. poročila: predsednika, blagajnika, nadzornega odbora
  4. program dela za leto 2013
  5. razprava na predložen program ter njegov sprejem
  6. podelitev priznanj in zahval
  7. razno

Pravica in dolžnost članov je aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog in ciljev društva, zato pričakujemo zanesljivo udeležbo zasedanja najvišjega organa društva.

V skladu z 2. in 3. odstavkom 17. člena statuta Športnega društva Divji zajci, je Občni zbor sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da je prisotnih najmanj 10 članov.

Člani, ki še niso poravnali članarine za leto 2013, to lahko storijo pred ali po zasedanju Občnega zbora.

 

Upravni odbor ŠD Divji zajci