OBČNI ZBOR

VABILO

Upravni odbor Športnega društva Divji Zajci na podlagi 16. in 17. člena statuta sklicuje

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,

pass4real

ki bo v petek, 7. februarja 2014, ob 19. uri v dvorani Turističnega društva Kokrica (kulturni dom Kokrica – vhod z južne strani)
 
Predlagani dnevni red:

    642-902 dumps

  1. otvoritev in pozdrav
  2. izvolitev organov občnega casino online zbora
  3. poročilo o delu v letu 2013
  4. program dela za leto 2014
  5. razprava na predložen program online casinos ter njegov sprejem
  6. podelitev priznanj in zahval
  7. razno

Pravica in dolžnost članov je aktivno sodelovanje pri uresničevanju nalog in ciljev društva, zato pričakujemo zanesljivo udeležbo zasedanja najvišjega organa društva.

V skladu z 2. in 3. odstavkom 17. člena statuta Športnega društva Divji zajci, je Občni zbor sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da je prisotnih najmanj 10 članov.

 

Člani, ki še niso poravnali članarine za leto 2014, to lahko storijo pred ali po zasedanju Občnega zbora.  (priloga: PRISTOPNA IZJAVA)